ZO OZ KOVO pri FERONA SLOVAKIA a.s., závod Bratislava